Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany

Biegły sądowy

Postępowania podatkowe, interpretacje i kwalifikacje prawne


Dr inż. Przemysław Stawiarski rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany realizuje ekspertyzy budowlane, opinie techniczne w zakresie interpretacji art. 3 Ustawy Prawo Budowlane w odniesieniu do obiektów budowlanych jak np. stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, punkty pomiarowe gazu, stacje transformatorowe, węzły betoniarskie, parkingi na dachach obiektów (galeriach handlowych), oczyszczalnie ścieków, pomopownie, przekopy w kopalniach, obudowy kopalniane, urządzenia techniczno-technologiczne, zbiorniki, wieże, silosy i inne

to jest dokonuje kwalifikacji obiektów budowlanych, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych będących przedmiotem zlecenia.

Opinie techiczne i eksperty budowlane dr inż. Przemysława Stawiarskiego są wydawane jako biegłego w myśl przepisów art. 197 Ustawy Ordynacja podatkowa, który to przepis wskazuje, że w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii a powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.

Opracowania w tym opinie techniczne, ekspertyzy budowlane, opinie sądowe realizowane są na podstawie materiału z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy materiału dowodowego przekazanego przez Zleceniodawcę, całość odnosząc do obecnego orzecznictwa i przepisów w analizowanym zakresie.

Opinie techniczne i ekspertyzy budowlane są sporządzanie celem ich przedłożona przed organami uprawnionymi do naliczania stosownych podatków od nieruchomości lub będące potwierdzeniem stanowiska organu.

Dotychczasowe opinie techniczne i ekspertyzy budowlane w tym zakresie były wykonywane zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, biur doradztwa podatkowego, urzędów administracji publicznej.

Sporządzane opinie techniczne i ekspertyzy budowlane stanowią także materiał dowodowy, potwierdzający stanowisko strony (podatnika/ organu) w toczących się sprawach w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych.

Także w celu weryfikacji zasadności opłat podatkowych od nieruchomości na zlecenia przede wszystkim przedsiębiorców, doradców podatkowych, konsultantów i analityków trudniących się optymalizacją kosztów przedsiębiorstw, a także organów podatkowych rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski opracowuje ekspertyzy budowlane weryfikujące stan techniczny obiektów budowlanych i możliwość wyłączenia ich z użytkowania, a tym samym zmiany należnych opłat z tytułu podatków od nieruchomości.

Rzeczoznawca budowlany ToruńEkspertyza budowlana LublinKoreferat opinii biegłego sądowego


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.