Biegły rzeczoznawca budowlany biegły sądowy | dr inż. Przemysław Stawiarski

Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Łódź

Biegły sądowy

rzeczoznawca sądowy biegły budowlany zakres usług/ ekspertyzy budowlane, opinie sądowe to czym się zajmujemy /

Ekspertyzy budowlane Warszawa

ekspertyzy budowlane, opinie techniczne

Odzyskaj to co Ci zabrano, zniszczono, nie wykonano, na czym Cię oszukano w budownictwie. Nie poddajemy się żadnym lokalnym układom, relacjom z wykonawcami, kierownikami budów, inspektorami czy nadzorem budowlanym. Sporządzamy opinie techniczne, ekspertyzy budowlane i opinie sądowe niezależnie i bezstronnie. Biuro Rzeczoznawcy Sądowego, Biegłego Budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego opracowuje ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, kontrole techniczne, oceny jakości wykonywanych robót więcej »

Biegły sądowy

opinie sądowe i przedsądowe (budownictwo oraz BHP i wypadki w budownictwie)

Rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie jest niezależnym podmiotem, który dzięki dużemu doświadczeniu twórcy i autora rzeczoznawcy z zakresu budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, a także wiedzy prawnej przygotowuje opinie i ekspertyzy budowlane dla: więcej »

Ekspertyzy budowlane Wrocław

Postępowania podatkowe, interpretacje i kwalifikacje prawne

Dr inż. Przemysław Stawiarski rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany realizuje ekspertyzy budowlane, opinie techniczne w zakresie interpretacji art. 3 Ustawy Prawo Budowlane w odniesieniu do obiektów budowlanych jak np. stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, punkty pomiarowe gazu, stacje transformatorowe, węzły betoniarskie, parkingi na dachach obiektów (galeriach handlowych), oczyszczalnie ścieków, pomopownie, przekopy w kopalniach, obudowy kopalniane, urządzenia techniczno-technologiczne, zbiorniki, wieże, silosy i inne więcej »

Ekspertyza budowlana Toruń

przegląd okresowy budynków

Biegły budowlany, rzeczoznawca sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski przeprowadza okresowe kontrole obiektów (przegląd obiektów budowlanych) w części konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z dyspozycjami art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w tym:

  • okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące więcej »
Rzeczoznawca budowlany Katowice

Świadek - ekspert - biegły sądowy - opinia prywatna

Biegły rzeczoznawca sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski może pełnić funkcję świadka - eksperta budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 505 7 § 3 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2021.0.1805) złożenie zeznań przez świadka nie stoi na przeszkodzie zasięgnięciu jego opinii jako biegłego sądowego, także co do faktów, o których zeznał jako świadek, nawet jeżeli uprzednio sporządził opinię techniczną czy ekspertyzę budowlaną jako rzeczoznawca budowlany na zlecenie podmiotu innego niż Sąd to jest jak każdy Zleceniodawca. A zatem sporządzając opinię na zlecenie prywatne więcej »

Biuro opinii i ekspertyz sądowych / kim jest rzeczoznawca sądowy biegły budowlany/

Biurowiec, przegląd techniczny budynku

Dlaczego wybrać dr inż. Przemysława Stawiarskiego do wydania ekspertyzy budowlanej ? Bo posiada tytuł doktora nauk technicznych w budownictwie, bo posiada od 15 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń i jest rzeczoznawcą, bo posiada ponad 15 letnie doświadczenie jako biegły sądowy w sprawach w Sądach Rejonowych, biegły sądowy w sprawach w Sądach Okręgowych, biegły sądowy w sprawach w Sądach Apelacyjnych, biegły sądowy w sprawach w Prokuraturach Rejonowych, biegły sądowy w sprawach w Prokuraturach Okręgowych, biegły sądowy w sprawach w Prokuraturach Apelacyjnych, biegły sądowy w sprawach w Prokuraturach Krajowych, biegły sądowy w sprawach dla Policji, biegły sądowy w sprawach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, biegły sądowy w sprawach dla komorników, a także posiada więcej »

liczne kontakty z kancelariami adwokackimi i radców prawnych, bo jako jedyny inżynier budownictwa w kraju sam ukończył studia prawnicze Prawa Dowodowego. Posiada z tego tytułu najwyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na styku inwestor-wykonawca, właściciel-deweloper, zarządca budynków – nadzór budowlany, pracownik – pracodawca. Ekspertyzy budowlane dr inż. Przemysława Stawiarskiego dotyczyły wielu zagadnień budowlanych od konstrukcji 1000 m pod ziemią, a skończywszy na wysokościowcach warszawskich, od garaży i ogrodzeń a skończywszy na Stadionie Narodowym. Dla biura dr inż. Przemysława Stawiarskiego nie ma przeszkód odległościowych, terytorialnych oraz terminowych. Dlatego warto postawić na najlepszego dr inż. Przemysława Stawiarskiego.

Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA - Rzeczoznawca Sądowy, biegły budowlany, profesjonalne Biuro Opinii i Ekspertyz Budowlanych jest niezależnym podmiotem, które dzięki dużemu doświadczeniu twórcy, rzeczoznawcy sądowego z zakresu budownictwa, a także wiedzy prawnej przy współpracy także z innymi rzeczoznawcami budowlanymi, inżynierami, geotechnikami, geodetami, projektantami i konstruktorami, laboratoriami budowlanymi, specjalistami z szeroko pojętego budownictwa przygotowuje opinie budowlane i ekspertyzy budowlane dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, organów, sądów i prokuratur w zakresie budownictwa na terenie całej Polski.

Przemysław Stawiarski, rzeczoznawca sądowy, rzeczoznawca robót budowlanych, biegły budowlany bardzo wcześnie zdobywał praktyczne doświadczenia inżynierskie, a także kształcił się jako rzeczoznawca budowlany, biegły rzeczoznawca sądowy, przedsiębiorca, szef organizacji i dyrektor działów przedsiębiorstw.

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył także z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersystetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia menedżerskie oparte na programie Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał po przedstawieniu i publicznej obronie dysertacji na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z wynikiem bardzo dobrym zakończył również studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na University of Illinois, a także podyplomowe studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Również z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia z Retoryki Stosowanej na Wydziałe Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Wieloletni inżynier budownictwa lądowego, inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych, biegł budowlany do spraw budownictwa i materiałów budowlanych rzeczoznawca sądowy na terenie całej Polski oraz wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Jest autorem kilkudziesięciu (ponad 80) publikacji z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych, opiniodawcą i autorem kilku tysięcy opinii technicznych i ekspertyz budowlanych oraz sądowych, orzeczeń technicznych z zakresu budownictwa. Wykonawca setek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, których łączna powierzchnia przekroczyła kilka milionów metrów kwadratowych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie, jak również organizacyjne a także wystąpienia publiczne i retoryka stosowana.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jak również jest wpisany na listy rzeczoznawców do spraw jakości i usług w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowych.

Życie zawodowe Przemysława Stawiarskiego od początku było związane z działalnością inżynierską, procesami budowlanymi a także organizacją i zarządzaniem.

Przemysław Stawiarski prywatnie posiada patent sternika morskiego motorowodnego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz patent sternika morskiego jachtowego Polskiego Związku Żeglarskiego, co pozwala pływać jachtami mortorowymi i żaglowymi po wodach morskich (morze Bałtyckie, morze Adriatyckie) i wodach śródlądowych (Wielki Szlak Jezior Mazurskich, Pętla Żuławska, Zalew Wiślany, Odra). Posiada także licencję radiooperatora krótkiego zasięgu (Short Range Certyficate) oraz licencję holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających. Ponadto posiada certyfikat szkolenia i zdania egzaminu do sterowania statkami powietrznymi w kategorii A1/A3 Urzędu Lotnictwa Cywilnego, European Union Aviation Safety Agency. Latem jeździ na rolkach w tym uprawia skiking, jesienią zdobywa szczyty górskie, a zimą jeździ carvingowo na nartach.

Niestety obciążony zawodowo musiał (chwilowo) rozstać się z grą na fortepianie i gitarze, ale w przyszłości na pewno powróci.« zwiń

Odbiory techniczne mieszkań, domów, lokali i innych budynków
Rzeczoznawca budowlany BydgoszczEkspertyzy budowlane KrakówEkspertyzy budowlane Gdańsk

klienci rzeczoznawcy sądowego biegłego budowlanego.

Klientami przedsiębiorstwa Biura opinii sądowych i eksperyz budowlanych dr inż. Przemysława Stawiarskiego, rzeczoznawcy sądowego, rzeczoznawcy robót budowlanych, biegłego budowlanego są osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorstwa, inwestorzy, wykonawcy, deweloperzy, banki i organizacje finansowe, organy podatkowe, urzędy administracji publicznej, organy administracji centralnej, Sądy, Prokuratury, Policja na terenie całej Polski.

Wszystkie zlecenia bazują na zapytaniach ofertowych, składanych ofertach oraz umowach.Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /

Blog

Ekspertyza budowlana Toruń

EKSPERTYZA OPARTA O SKANOWANIE BETONU

Jednym z nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, z których korzysta rzeczoznawca budowlany jest skaner do betonu. Narzędzie to pozwala ekspertowi w skuteczny sposób sprawdzić stan techniczny elementów betonowych ocenianego obiektu bez ingerencji fizycznej. Unika się w ten sposób ryzyka naruszenia stanu wytrzymałości sprawdzanego elementu. Skaner do betonu to niezwykle precyzyjne urządzenie. więcej »

Interpretacje prawne, kwalifikacje prawne, postępowania podatkowe

KATASTROFA BUDOWLANA

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofa budowlana to na szczęście nie jest stały element dnia w naszym kraju. Oczywiście katastrofy mają to do siebie, że zaskakują nas swoim działaniem, ale zwykle są skutkiem błędu ludzkiego i można ich zatem uniknąć. więcej »

Rzeczoznawca budowlany Wrocław

KIEROWNIK BUDOWY – NIEZBĘDNY Z WIELU POWODÓW

Przede wszystkim należy pamiętać, że powołanie kierownika budowy jest absolutnie koniecznym obowiązkiem inwestora w świetle Prawa Budowlanego czyli przepisów aktualnie obowiązujących w Polsce. Nie ma tutaj znaczenia czy mamy do czynienia z nowo budowanym obiektem czy też z pracami modernizacyjnymi istniejącego budynku. więcej »

Ekspertyzy budowlane Kielce

MIESZKANIE KUPIONE NA RYNKU WTÓRNYM

W momencie nabycia mieszkania z rynku wtórnego, praktycznie w każdym przypadku trzeba brać pod uwagę ponadplanowe wydatki powiązane z likwidacją całego wachlarza niedoskonałości, które w czasie demonstracji mieszkania pozostały odpowiednio zamaskowane względnie zwyczajnie nie zauważone. Gdyby więc mieszkanie sprzedawał niezbyt uczciwy właściciel mogło by ono nas słono kosztować i przez zawyżoną cenę i przez konieczne koszty remontu. więcej »

Ekspertyza budowlana Kielce

DOM JEDNORODZINNY – ODBIÓR TECHNICZNY BUDYNKU

Nowy dom jednorodzinny budujemy sami, zwykle wynajmując odpowiednią firmę budowlaną, lub kupujemy budynek gotowy od developera. W obu przypadkach powinniśmy dla własnego dobra dokonać odbioru technicznego obiektu. Choć taki odbiór zasadniczo wymaga pewnej wiedzy budowlanej to jednak możemy dokonać go osobiście nie posiadając ku temu żadnych kwalifikacji. więcej »

Rzeczoznawca budowlany Bydgoszcz

BUDUJESZ DOM? MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC RZECZOZNAWCY

Oczywiście zawsze gdy potrzebna jest ekspertyza budowlana czy to fragmentu czy też całości wykonanych prac, ale też w kwestii zabezpieczenia się przed błędami wykonawców. Chodzi rzecz jasna o takie błędy, które maję konsekwencje w postaci szkód nie możliwych do poprawienia przez wykonawcę. Takie usterki bowiem pojawiają się najczęściej z powodu niedoświadczenia czy wręcz z niedouczenia budowlańców. więcej »

Ekspertyza budowlana

WYLEWKA BETONOWA

Wylewka betonowa jest podkładem na jakim następnie układa się podłogę czyli: płytki, panele, deski ewentualnie inny produkt wykończeniowy. Celem położenia podkładu, nazywanego również jastrychem, jest jak najlepsze wyrównanie posadzki pod przewidywane wykończenie. Jastrych zabezpiecza szczelność oraz trwałość posadzki. Obecnie praktycznie zawsze wykorzystywany jest w nowo powstających obiektach, jak również w tych poddawanych modernizacji. więcej »

Rzeczoznawca budowlany Kraków

FUNDAMENTY BUDYNKU I ICH HYDROIZOLACJA

Ochrona fundamentów obiektu przed wnikaniem wilgoci w mury budynku to pierwszy krok w kierunku prawidłowego funkcjonowania całej konstrukcji. Ściany narażone na chłonięcie wilgoci są podatne na pęknięcia, są przyczyną strat ciepła i tworzą środowisko rozwoju grzyba i pleśni co prowadzi do osłabienia parametrów wytrzymałościowych, a to szczególnie istotne jest dla fundamentów i ścian nośnych. więcej »

Rzeczoznawca budowlany Toruń

STROP! CZY TU POTRZEBNY JEST RZECZOZNAWCA?

Strop, choć to bardzo istotny element konstrukcji budynku, nie jest wyjątkowo skomplikowaną konstrukcją. Nie mniej każdy błąd popełniony w trakcie jego projektowania czy też wykonania może mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. Wynika to z faktu, że stropy przenoszą na elementy nośne wszelkie obciążenia mechaniczne obiektu. więcej »

Ekspertyzy techniczne

OKRESOWY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (ostatnie zmiany w tej ustawie wprowadzono od 1 stycznia 2023 roku) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do poddawania ich okresowym kontrolom stanu technicznego. więcej »

Rzeczoznawca budowlany Łódź

NASZE USŁUGI TO DOBRY WYBÓR

Jest dla nas oczywiste, że zależy Państwu na bardzo rzetelnej ekspertyzie budowlanej. Zapewniamy, że decyzja o wyborze naszej firmy to doskonały krok przede wszystkim z uwagi na bardzo wysokie kwalifikację i ogromne doświadczenie naszych rzeczoznawców budowlanych. Profesjonalne podejście do wszystkich etapów pracy gwarantuje całkowitą pewność naszych opinii co w konsekwencji sprawiło, że jako firma realizujemy zlecenia biegłego sądowego. więcej »

Ekspertyza budowlana Wrocław

OPINIA TECHNICZNA – CZYM JEST I JAKIE SĄ JEJ SKŁADOWE?

Opinia techniczna jest osadzona na potwierdzeniu, stwierdzonego w czasie audytu, faktycznego statusu obiektu ewentualnie jego fragmentu, powiedzmy ściany (co powinno wynikać ze zlecenia). Głównym elementem opinii technicznej jest ocena budowlana. Może ona funkcjonować jako samodzielna usługa. W tym stanowisku nie podaje się domniemanych źródeł występowania zaobserwowanych mechanizmów czy zdarzeń. więcej »

Ekspertyzy budowlane Toruń

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY EKSPERTYZY, OPINIE, OCENY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Ekspertyzę budowlaną przeprowadzamy wówczas kiedy planujemy ingerować w strukturę obiektu, w każdym przypadku uszkodzeń czy zarysowań, z potrzeby zweryfikowania wytrzymałości struktury budynku i oczywiście w sytuacji planowanych modyfikacji trybu eksploatacji obiektu. więcej »

Ekspertyzy budowlane Kraków

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W PRZEPISACH KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Należy pamiętać, że dokonana obecnie zmiana w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego powoduje, że rzeczoznawa budowlany i jego ekspertyza budowlana może stanowić dowód w sprawie, a rzeczoznawca budowlany być powołany w charakterze biegłego sądowego. więcej »

Rzeczoznawca budowlany Gdańsk

GDZIE SZUKAĆ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO I ILE KOSZTUJE RZECZOZNAWCA BUDOWLANY?

Gdzie należy szukać sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego? i ile należy zapłacić za ekspertyzę budowlaną czy opinię techniczną czy opinię sądową. Kto to jest rzeczoznawca budowlany? Rzeczoznawcą budowlanym jest osoba posiadająca przede wszystkim uprawnienia budowlane, najlepiej aby były to uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Rzeczoznawca budowlany sprawuje takie funkcje, które są analogiczne do zawód zaufania publicznego. więcej »