Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Warszawa

Biegły sądowy

OKRESOWY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (ostatnie zmiany w tej ustawie wprowadzono od 1 stycznia 2023 roku) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do poddawania ich okresowym kontrolom stanu technicznego. Takim przeglądem obligatoryjnie objęto obiekty, które mają całkowitą powierzchnię zabudowy przewyższającą 2000 m², niezależnie od powierzchni dachu, a także wszystkie pozostałe obiekty budowlane, których powierzchnia dachu jest równa bądź większa niż 1000 m². Nasza firma posiada odpowiednie kwalifikacje i profesjonalnie wykonuje tego tupu usługi. Ustawa przewiduje przegląd półroczny, roczny oraz pięcioletni. Nasi rzeczoznawcy budowlani przeglądy przeprowadzają na jednorazowe zlecenia oraz na podstawie stałej umowy realizowanej cyklicznie w z góry określonych terminach.

Półroczne i roczne przeglądy stanu technicznego obiektu odnoszą się do takich komponentów budynku, które ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz destrukcyjne oddziaływanie czynności prowadzonych w czasie codziennej eksploatacji, mogą ulec uszkodzeniu i stwarzać niebezpieczeństwo dla:

  • Zachowania niezbędnej stabilności konstrukcji,
  • Zachowania warunku zapewniających bezpieczeństwo ludzi przebywających na terenie lub w okolicy obiektu,
  • Utrzymania, określonych często odrębnymi przepisami, warunków ochrony środowiska Kontroli aktualnego stanu technicznego poddawane są również:
  • Wszystkie elementy ścian zewnętrznych począwszy od stanu warstwy fakturowej przez detale zewnętrzne elewacji czyli balkony i loggie, balustrady, gzymsy, filary itp.
  • Wszelkich niezbędnych elementów montowanych na ścianach i dachu budynku, na przykład stan techniczny instalacji odgromowej czy blacharki okiennej, jak również urządzeń dodatkowych typu anteny, neony, reklamy itp.
  • Wszystkich szczegółów pokrycia dachowego i dachowych obróbek blacharskich, Jakości przejść w ścianach (szczególnie ścianach nośnych i stropach) wszelkich instalacji i przyłączy,
  • Biegły Rzeczoznawa Budowlany Słupsk całości elementów odwodnienia budynku wraz ze stanem technicznym odprowadzenia wód deszczowych.

Oraz całość:

  • Instalacji wodociągowych i grzewczych,
  • Instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączami do sieci (o ile takie występują),
  • Instalacji przeciwpożarowej.

Trzeba dodać, że przepisy mówią o co najmniej jednym przeglądzie przeprowadzonym w ciągu roku kalendarzowego. Co należy rozumieć, że może być ich więcej. Przyczyną przeglądów półrocznych powinna być dbałość o bezpieczeństwo, szczególnie przy obiektach wielkopowierzchniowych. Ustawodawca zwraca uwagę na możliwość zmiany częstotliwości przeprowadzania przeglądów specjalnym rozporządzeniem.

Biegły Rzeczoznawa Budowlany Piła roczne lub półroczne okresowe przeglądy techniczne obiektu powinno się przeprowadzić w okresie do 30 maja do 30 listopada każdego roku. Dodatkowo obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów jest każdorazowy przegląd techniczny w sytuacjach nadzwyczajnych kiedy obiekt mógł być narażony na uszkodzenia. Dotyczy to sytuacji pożarów, powodzi, wichur czy innych ekstremalnych zdarzeń.

Polecamy stałą umowę z naszą firmą specjalizująca się w tego typu przeglądach legitymizującą się wysokiej klasy rzeczoznawcami budowlanymi i biegłymi sądowymi Biegły Rzeczoznawa Budowlany Gliwice. Wówczas jesteśmy dla Państwa dostępni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu co może mieć ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości w funkcjonowaniu Państwa działalności.

Rzeczoznawca budowlanyEkspertyza budowlana ŁódźEkspertyza budowlana Lublin


INNE ARTYKUŁY


Ekspertyza budowlana Opole
EKSPERTYZA OPARTA O SKANOWANIE BETONU


Czytaj więcej...
Ekspertyzy budowlane Lublin
KIEROWNIK BUDOWY – NIEZBĘDNY Z WIELU POWODÓW


Czytaj więcej...
Ekspertyza budowlana Poznań
NASZE USŁUGI TO DOBRY WYBÓR


Czytaj więcej...


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.