Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Ekspertyzy budowlane Kraków

Biegły sądowy

OKRESOWY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

OKRESOWY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO


Ekspertyzy budowlane Katowice

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (ostatnie zmiany w tej ustawie wprowadzono od 1 stycznia 2023 roku) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do poddawania ich okresowym kontrolom stanu technicznego. Takim przeglądem obligatoryjnie objęto obiekty, które mają całkowitą powierzchnię zabudowy przewyższającą 2000 m², niezależnie od powierzchni dachu, a także wszystkie pozostałe obiekty budowlane, których powierzchnia dachu jest równa bądź większa niż 1000 m². Nasza firma posiada odpowiednie kwalifikacje i profesjonalnie wykonuje tego tupu usługi. Ustawa przewiduje przegląd półroczny, roczny oraz pięcioletni. Nasi rzeczoznawcy budowlani przeglądy przeprowadzają na jednorazowe zlecenia oraz na podstawie stałej umowy realizowanej cyklicznie w z góry określonych terminach.

Półroczne i roczne przeglądy stanu technicznego obiektu odnoszą się do takich komponentów budynku, które ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz destrukcyjne oddziaływanie czynności prowadzonych w czasie codziennej eksploatacji, mogą ulec uszkodzeniu i stwarzać niebezpieczeństwo dla:

  • Zachowania niezbędnej stabilności konstrukcji,
  • Zachowania warunku zapewniających bezpieczeństwo ludzi przebywających na terenie lub w okolicy obiektu,
  • Utrzymania, określonych często odrębnymi przepisami, warunków ochrony środowiska Kontroli aktualnego stanu technicznego poddawane są również:
  • Wszystkie elementy ścian zewnętrznych począwszy od stanu warstwy fakturowej przez detale zewnętrzne elewacji czyli balkony i loggie, balustrady, gzymsy, filary itp.
  • Wszelkich niezbędnych elementów montowanych na ścianach i dachu budynku, na przykład stan techniczny instalacji odgromowej czy blacharki okiennej, jak również urządzeń dodatkowych typu anteny, neony, reklamy itp.
  • Wszystkich szczegółów pokrycia dachowego i dachowych obróbek blacharskich, Jakości przejść w ścianach (szczególnie ścianach nośnych i stropach) wszelkich instalacji i przyłączy,
  • Całości elementów odwodnienia budynku wraz ze stanem technicznym odprowadzenia wód deszczowych.

Oraz całość:

  • Instalacji wodociągowych i grzewczych,
  • Instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączami do sieci (o ile takie występują),
  • Instalacji przeciwpożarowej.

Trzeba dodać, że przepisy mówią o co najmniej jednym przeglądzie przeprowadzonym w ciągu roku kalendarzowego. Co należy rozumieć, że może być ich więcej. Przyczyną przeglądów półrocznych powinna być dbałość o bezpieczeństwo, szczególnie przy obiektach wielkopowierzchniowych. Ustawodawca zwraca uwagę na możliwość zmiany częstotliwości przeprowadzania przeglądów specjalnym rozporządzeniem.

Roczne lub półroczne okresowe przeglądy techniczne obiektu powinno się przeprowadzić w okresie do 30 maja do 30 listopada każdego roku. Dodatkowo obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów jest każdorazowy przegląd techniczny w sytuacjach nadzwyczajnych kiedy obiekt mógł być narażony na uszkodzenia. Dotyczy to sytuacji pożarów, powodzi, wichur czy innych ekstremalnych zdarzeń.

Polecamy stałą umowę z naszą firmą specjalizująca się w tego typu przeglądach legitymizującą się wysokiej klasy rzeczoznawcami budowlanymi i biegłymi sądowymi. Wówczas jesteśmy dla Państwa dostępni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu co może mieć ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości w funkcjonowaniu Państwa działalności.

Rzeczoznawca budowlany BydgoszczEkspertyzy budowlane ŁódźEkspertyzy budowlane Zielona Góra


INNE ARTYKUŁY


Rzeczoznawca budowlany Kraków
KATASTROFA BUDOWLANA


Czytaj więcej...
Koreferat opinii biegłego sądowego
WYLEWKA BETONOWA


Czytaj więcej...
Ekspertyzy budowlane Kraków
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W PRZEPISACH KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO


Czytaj więcej...


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /