Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Gdańsk

Biegły sądowy

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY RADZI - KIEROWNIK BUDOWY – NIEZBĘDNY Z WIELU POWODÓWM


Biegły Rzeczoznawa Budowlany Koszalin ponosi, że przede wszystkim należy pamiętać, że powołanie kierownika budowy jest absolutnie koniecznym obowiązkiem inwestora w świetle Prawa Budowlanego czyli przepisów aktualnie obowiązujących w Polsce. Nie ma tutaj znaczenia czy mamy do czynienia z nowo budowanym obiektem czy też z pracami modernizacyjnymi istniejącego budynku. Wyjątkiem, ale obowiązującym dopiero od początku 2022 roku są inwestycje budowlane, których efektem finalnym ma być dom mieszkalny lub rekreacyjny o powierzchni nie przekraczającej 70 m2. Radzimy jednak pamiętać, że osoba kierownika budowy to przede wszystkim gwarancja naszego bezpieczeństwa, a nie dostosowania się do rygorów istniejących przepisów.

Zgodnie z art. 12 Prawa Budowlanego, kierownik budowy wypełnia autonomiczną służbę techniczną w budownictwie gwarantując rzetelność realizowanych robót i na nim spoczywa całkowita odpowiedzialność zarówno za pracowników obecnych na placu budowy jak i za właściwy ciąg technologiczny. Obligatoryjnie jest zobowiązany (kierownik budowy) do legitymowania się niezbędnym doświadczeniem, wykształceniem i obowiązkowym ubezpieczeniem OC.


ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY


Poza nadzorowaniem robót i ludzi, kontrolą zgodności prac z projektem i dbałością o bezpieczeństwo pracowników, obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenia pełnej dokumentacji budowlanej realizowanego przedsięwzięcia.

Elementem dokumentacji jest dziennik budowy. To bardzo ważny dokument, do którego wielokrotnie, szczególnie drobni inwestorzy, nie przykładają odpowiedniej wagi. Muszą tam być jednak wpisane wszelkie działania związane z całym cyklem technologicznym budowy w tym każdy przestój czy wstrzymanie robót. Obowiązkiem kierownika jest również informowanie inwestora czy też zarządcy obiektu o każdym kolejnym wpisie. Jest to niezmiernie ważne dla wszystkich zainteresowanych stron gdyż dziennik budowy będzie podstawą dla rzeczoznawcy budowlanego przygotowującego ekspertyzę budowlaną, a w przypadku wystąpienia błędów w sztuce budowlanej może stanowić dowód w sprawie.

Biegły Rzeczoznawa Budowlany Kalisz Dziennik budowy może świadczyć o rzetelności działań kierownika budowy jak i o jego niekompetencji. W kontekście odpowiedzialności cywilnej jaką ponosi kierownik w przypadku niedopełnienia obowiązków jest dla niego istotna dbałość o wszystkie wpisy i informowanie o nich. Oczywiście nie każda usterka, awaria czy niedoskonałość jaką zaobserwować można na budowie jest winą kierownika budowy. Jednak statystycznie za większość błędów odpowiada nieuważny kierownik. Skutki niedopatrzeń mogą być dla inwestora dotkliwe, dlatego tak ważnym jest by kierownik budowy miał odpowiednią wiedzę fachową i doświadczenie.

Tak więc najmniejszą nawet zmianę będąca odstępstwem do projektu należy notować w dzienniku budowy. Nawet, a może tym bardziej, jeśli tej zmiany życzy sobie inwestor. Kierownik budowy jest, zgodnie z prawem, jedynym decydentem wszelkich poczynań na placu budowy. Jeśli jest przekonany, że oczekiwania inwestora są zbyt dużym odejściem od założeń i mogą być zagrożeniem dla ludzi i budynku, ma prawo odmówić ich wprowadzania. Może też wstrzymać prace budowlane nawet pod rygorem odpowiedzialności prawnej inwestora.

W przypadku jakichkolwiek problemów na budowie to kierownik budowy będzie musiał w sądzie udowodnić, że pracował w zgodzie z przepisami, a wpisy w dzienniku budowy potwierdzone przez inwestora będą wspierały go w wyjaśnieniach. Jednakże kiedy to inwestor będzie miał zastrzeżenia do pracy kierownika to obowiązek udowodnienia winy spocznie na inwestorze, a dziennik budowy tutaj ponownie może odegrać kluczową rolę.

Odpowiedzialny, doświadczony i kompetentny kierownik budowy to pierwszy krok do pozytywnego finału prac budowlanych zleconych przez inwestora.


ROZWIĄZANIE MNIEJ PRACOCHŁONNE


Biegły rzeczoznawca budowlany wskazuje, że jest oczywiście możliwe, ale polecamy je właściwie tylko wtedy gdy mieszkanie, które chcemy nabyć to w miarę nowa nieruchomość. Jest absolutnie zadbane, a sprzedawca dysponuje kompletem dokumentacji w tym potwierdzającej też przeprowadzone remonty i modernizacje. W takim przypadku możemy zdecydować się na ocenę techniczną. Jest bardziej ogólna i nie wymaga szczegółowych badań czy odkrywek, ale będzie dla nas wsparciem w razie usterek nie wykrytych przy odbiorze mieszkania. Taka opinia może nam służyć w przyszłości przy sporze z byłym właścicielem choćby o zwrot części kwoty jaką wydatkowaliśmy na mieszkanie lub pokrycia kosztów napraw.

W każdym przypadku taką profesjonalną ekspertyzę budowlaną czy opinię możemy mieć tylko na własne potrzeby i wykorzystać wiedzę w niej zawartą na przykład pod projekt przyszłych modernizacji lokalu. Zawsze jednak może ona posłużyć w dyskusji o ostatecznej cenie jaką mamy za ów lokal zapłacić.Rzeczoznawca budowlany KatowiceEkspertyza budowlana KatowiceEkspertyza budowlana Opole


INNE ARTYKUŁY


Ekspertyzy budowlane Szczecin
PĘKŁ MI STROP PO ZALANIU W DOMU - CO ZROBIĆ


Czytaj więcej...
Rzeczoznawca budowlany Łódź
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W PRZEPISACH KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO


Czytaj więcej...
Rzeczoznawca budowlany Zielona Góra
WYKONAWCA NIEPOPRAWNIE WYKONUJE REMONT, BUDOWĘ DOMU - CO ROBIĆ ?


Czytaj więcej...


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.