Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Poznań

Biegły sądowy

Rzeczoznawca Budowlany CzęstochowaBiegły Rzeczoznawca Częstochowa - co to oznacza?

Biegły Rzeczoznawca budowlany to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie budownictwa, która może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i wydaje sądowe ekspertyzy budowlane na podstawie dostarczonych mu akt sprawy i oględzin budynku. Specjalista, który posiada wyjątkową wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje, może prawidłowo opiniować projekty budowlane, wykonawcze oraz kosztorysy, jak również udzielać porad w zakresie projektowania i utrzymania budowli. Usługi biegłego rzeczoznawcy są szczególnie przydatne w następujących sytuacjach:

 • Może wykonać ekspertyzę budowlaną, która pozwala na określenie stanu technicznego budynku lub obiektu. Ekspertyza ta pozwala na uzyskanie informacji dotyczących stanu konstrukcji, instalacji, izolacji, itp.
 • Może wydać opinię dotyczącą jakości prac budowlanych. Jego opinia pozwala na ustalenie, czy prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także czy prace te są zgodne z zamówieniem i projektem.
 • Usługi Rzeczoznawcy budowlanego są szczególnie przydatne przy inwestycjach, takich jak budowa mostów, autostrad, budynków wysokiego standardu czy obiektów użyteczności publicznej. Może wykonać ekspertyzę dotyczącą projektu, kontrolować jakość materiałów i robót, a także opiniować dokumentację projektową. Jego rola polega na zapewnieniu, że inwestycja jest bezpieczna, trwała i spełnia wymagania jakościowe.
 • Może również brać udział w rozwiązywaniu sporów związanych z budownictwem, takich jak spory między inwestorem a wykonawcą, między właścicielem a zarządcą budynku czy też między sąsiadami. Jego rola polega na udzielaniu opinii i wystawianiu ekspertyz na potrzeby postępowania sądowego.

W czym pomoże Rzeczoznawca Budowlany?

Poniżej przedstawiam kilka przykładów, w których usługi Rzeczoznawcy Budowlanego mogą okazać się przydatne:

 • Ekspertyza budowlana:
  • Ocena stanu technicznego budynku lub obiektu,
  • Określenie potrzeby remontów lub modernizacji,
  • Identyfikacja ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników.
 • Opinia dotycząca jakości prac budowlanych:
  • Ocena zgodności prac z projektem i zamówieniem,
  • Potwierdzenie lub zakwestionowanie roszczeń dotyczących gwarancji, lub rękojmi,
  • Pomoc przy rozstrzyganiu sporu pomiędzy inwestorem a wykonawcą.
 • Kontrola jakości prac budowlanych:
  • Monitorowanie postępu prac,
  • Ocena zgodności wykonania z projektem i zamówieniem,
  • Identyfikacja ewentualnych usterek lub nieprawidłowości.
 • Inwestycje o dużym znaczeniu:
  • Ocena projektu i jego zgodności z przepisami,
  • Kontrola jakości materiałów i robót,
  • Opiniowanie dokumentacji projektowej.
 • Rozwiązywanie sporów:
  • Udzielanie opinii i wystawianie ekspertyz na potrzeby postępowania sądowego,
  • Pomoc przy rozwiązywaniu sporów między inwestorem a wykonawcą, między właścicielem a zarządcą budynku, czy też między sąsiadami.
Rzeczoznawca budowlany OpoleEkspertyza budowlana LublinEkspertyza budowlana Zielona Góra


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.