Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany

Biegły sądowy

Ekspertyzy budowlane Toruń

ekspertyzy budowlane, opinie techniczne


Odzyskaj to co Ci zabrano, zniszczono, nie wykonano, na czym Cię oszukano w budownictwie. Nie poddajemy się żadnym lokalnym układom, relacjom z wykonawcami, kierownikami budów, inspektorami czy nadzorem budowlanym. Sporządzamy opinie techniczne, ekspertyzy budowlane i opinie sądowe niezależnie i bezstronnie. Biuro Rzeczoznawcy Sądowego, Biegłego Budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego opracowuje ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, kontrole techniczne, oceny jakości wykonywanych robót

oraz oceny technicznej obiektów budowlanych na terenie całej Polski. Każde opracowanie czy to ekspertyza budowlana czy opinia techniczna wydawane sa niezależnie, bezstronnie na podstawie przedłożonej oferty lub podpisanej umowy. Biuro specjalizuje się w zakresie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych zagadnień odpowiedzialności z tytułu nierzetelnie pełnionych funkcji technicznych w budownictwie

Biegły rzeczoznawca budowlany w sytuacjach wyjątkowych jak np. lokalizacja nieruchomości poza granicami kraju jest w stanie w niektórych przypadkach przeprowadzić także zdalnie swoje czynności, w tym przedprocesowe bez konieczności bezpośredniego przeprowadzania wizji lokalnej, w zakresie ocen jakości wykonywanych robót i innych zadań z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Zakres usług rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego obejmuje pisemne ekspertyzy techniczne, opinie budowlane, a także oceny i analizy w zakresie:

1. budownictwa, w tym:


 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne prawidłowości wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne prawidłowości wykonania robót budowlanych,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oceny przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy (ubezpieczenia).
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne koreferatów opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne analizy zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,


Przeczytaj artykuł: Gdzie szukać rzeczoznawcy budowlanego i ile kosztuje Rzeczoznawca budowlany ?

W przypadku zainteresowania usługami biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie sporządzenia ekspertyz budowlanych, opinii budowlanych, opinii techicznych, ocen, analiz, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa. Wizje lokalne rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany przeprowadza w ciągu kilku dni od dnia akceptacji oferty, zaś ekspertyzy budowlane, opinie techniczne są sporządzane w ciągu kilku dni od dnia wizji lokalnej

Rzeczoznawca budowlany KatowiceRzeczoznawca budowlany OpoleEkspertyzy budowlane Kielce


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /