Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300

JEDYNY ZNANY W POLSCE BIEGŁY RZECZOZNAWCA, DR INŻ I ABSOLWENT PRAWA DOWODOWEGO

Rzeczoznawca budowlany Łódź

Biegły sądowy

Rzeczoznwaca budowlany, ekspertyzy, opinie, oceny na terenie całej polski.


Przeglądy budynków półroczne, roczne, pięcioletnie

Ekspertyzę budowlaną przeprowadzamy wówczas kiedy planujemy ingerować w strukturę obiektu, w każdym przypadku uszkodzeń czy zarysowań, z potrzeby zweryfikowania wytrzymałości struktury budynku i oczywiście w sytuacji planowanych modyfikacji trybu eksploatacji obiektu. Ekspertyza budowlana funkcjonuje jako skuteczna technika w rozstrzyganiu sporu pomiędzy zleceniodawcą, a realizatorem, ewentualnie pomiędzy konsumentem finansującym, a developerem. Może być też konieczna, aby wnioskować zwrotu nakładów, czy kosztów reperacji usterki na drodze sądowej w czym pomoże opinia rzeczoznawcy budowlanego biegłego sądowego.


NASZA OFERTA EKSPERTYZ BUDOWLANYCH


Ekspertyza Budowlana stanowi niezwykle kompletne studium, które prezentuje diagnozę inżyniera budowlanego udokumentowaną doświadczeniami, przeliczeniami i oczywiście kompetencjami eksperta. Funkcjonuje jako rozszerzona postać oceny budowlanej lub analizy technicznej.


Oferujemy wykonanie następujących ekspertyz:


 • Konstrukcyjna
  ▪ definiuje stan techniczny struktury i wytrzymałość detali budowlanych poczynając od fundamentów, murów oporowych, ścian, stropów, a kończąc na elementach konstrukcji dachu. Ekspertyza taka zawiera dokładny raport techniczny.

 • Wytrzymałość betonu
  ▪ zamysłem studium jest ustalenie kondycji detali i konstrukcji betonowych jak również ekspercka, profesjonalna ocena rezultatów wykonanych pomiarów sklerometrycznych.

 • Rys i pęknięć
  ▪ ustalenie i oczywiście wskazanie przyczyny powstawania uszkodzeń, a także wnikliwa ocena zagrożenia jakie może nieść ze sobą konkretne pęknięcie czy rysa na ścianach nośnych lub stropach dla trwałości struktury obiektu.

 • W związku z planowaną przeróbką lub przebudową ściany nośnej
  ▪ ustalenie czy i jakie zagrożenia niesie z sobą projekt wykonania otworu w takiej ścianie, w tym prawdopodobny wpływ na strukturę całego obiektu. Ponadto określenie technologii jakiej powinni użyć projektant i wykonawca.

 • Zawilgoceń i przecieków
  ▪ zlokalizowanie ognisk zawilgoceń i przecieków, a w konsekwencji propozycja technicznych rozwiązań problemów. Sugestie dotyczące napraw i późniejszej pielęgnacji miejsc zagrożonych.

 • Mykologiczna
  ▪ ustalenie czy w jakimś fragmencie obiektu, ewentualnie pomieszczeniu, pojawiają się grzyby i oczywiście jaki mają wpływ na własności struktury obiektu teraz lub w dalszej perspektywie, a przede wszystkim jakie jest zagrożenia dla zdrowia osób w takich miejscach funkcjonujących.

ETAPY WYKONANIA EKSPERTYZY


Po otrzymaniu zamówienia kompetentny rzeczoznawca budowlany skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu dokonania wizji lokalnej. Stanowi ona obligatoryjną podstawę określenia stanu rzeczywistego. W czasie audytu ekspert przeprowadzi wszystkie konieczne pomiary. W zależności od typu zleconej Ekspertyzy Budowlanej wykona prace odkrywkowe i przeprowadzi niezbędne specjalistyczne testy. Wówczas opracowane będzie dla Zleceniodawcy skrupulatne omówienie to znaczy Ekspertyza Budowlana, w której ocena eksperta budowlanego będzie wzbogacona o rezultaty doświadczeń wraz ze wskazaniem odpowiednich norm budowlanych. Taką ekspertyzę wykonujemy dla Zleceniodawcy w postaci dokumentacji tradycyjnej oraz w edycji online.


Mamy bardzo elastyczne podejście. Kiedy Zleceniodawca tego oczekuje możemy zjawić się na wizji lokalnej najpóźniej na drugi dzień. Na opracowanie Ekspertyzy Budowlanej będziemy potrzebowali od 5 do 10 dni roboczych co oczywiście jest uzależnione od poziomu wieloaspektowość zlecenia i realizowanych doświadczeń (trzeba na przykład brać pod uwagę fakt, że na wyniki z laboratorium oczekujemy nawet do 14 dni).


Nasze Ekspertyzy Budowlane zawierają (w zależności od zlecenia): • Opinię techniczną czyli wnikliwą analizę statusu technicznego obiektu ewentualnie określonej jego część

  ▪ Dokładne badania, praktycznie w każdym przypadku także laboratoryjne,
  ▪ Prace odkrywkowe w celu właściwego zdiagnozowania genezy źródła,
  ▪ Profesjonalne narzędzia za pomocą których dokonujemy ekspertyz,

 • Ocenę projektu budowlanego
 • Sugestie bogatej palety rozstrzygnięć czy reperacji
 • Przygotowujemy wstępne kosztorysy renowacji i napraw.

KOSZT EKSPERTYZY BUDOWLANEJ


Nigdy nie uda się stworzyć twardego cennika przygotowania Ekspertyzy Budowlanej bowiem i rozmiar i funkcje analizowanego obiektu mogą być diametralnie różne. Jest to jednak co najmniej wydatek 1000 zł. Preferujemy w tym względzie kontakt bezpośredni. Wówczas już przy wstępnej konsultacji Zleceniodawca otrzyma prognozowany koszt omawianej Ekspertyzy Budowlanej.Rzeczoznawca budowlany ŁódźEkspertyza budowlana PoznańEkspertyza budowlana Bydgoszcz


INNE ARTYKUŁY


Ekspertyzy budowlane Poznań
KIEROWNIK BUDOWY – NIEZBĘDNY Z WIELU POWODÓW


Czytaj więcej...
Ekspertyzy budowlane Katowice
MIESZKANIE KUPIONE NA RYNKU WTÓRNYM


Czytaj więcej...
Rzeczoznawca budowlany Katowice
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W PRZEPISACH KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO


Czytaj więcej...


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.