Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Warszawa

Biegły sądowy

Rzeczoznwaca budowlany, ekspertyzy, opinie, oceny na terenie całej polski.


Ekspertyzę budowlaną przeprowadzamy wówczas kiedy planujemy ingerować w strukturę obiektu, w każdym przypadku uszkodzeń czy zarysowań, z potrzeby zweryfikowania wytrzymałości struktury budynku i oczywiście w sytuacji planowanych modyfikacji trybu eksploatacji obiektu. Ekspertyza budowlana funkcjonuje jako skuteczna technika w rozstrzyganiu sporu pomiędzy zleceniodawcą, a realizatorem, ewentualnie pomiędzy konsumentem finansującym, a developerem. Może być też konieczna, aby wnioskować zwrotu nakładów, czy kosztów reperacji usterki na drodze sądowej w czym pomoże opinia rzeczoznawcy budowlanego biegłego sądowego.


NASZA OFERTA EKSPERTYZ BUDOWLANYCH


Ekspertyza Budowlana stanowi niezwykle kompletne studium, które prezentuje diagnozę inżyniera budowlanego udokumentowaną doświadczeniami, przeliczeniami i oczywiście kompetencjami eksperta. Funkcjonuje jako rozszerzona postać oceny budowlanej lub analizy technicznej.


Oferujemy wykonanie następujących ekspertyz:


 • Konstrukcyjna
  ▪ definiuje stan techniczny struktury i wytrzymałość detali budowlanych poczynając od fundamentów, murów oporowych, ścian, stropów, a kończąc na elementach konstrukcji dachu. Ekspertyza taka zawiera dokładny raport techniczny.

 • Wytrzymałość betonu
  ▪ zamysłem studium jest ustalenie kondycji detali i konstrukcji betonowych jak również ekspercka, profesjonalna ocena rezultatów wykonanych pomiarów sklerometrycznych.

 • Rys i pęknięć
  ▪ ustalenie i oczywiście wskazanie przyczyny powstawania uszkodzeń, a także wnikliwa ocena zagrożenia jakie może nieść ze sobą konkretne pęknięcie czy rysa na ścianach nośnych lub stropach dla trwałości struktury obiektu.

 • W związku z planowaną przeróbką lub przebudową ściany nośnej
  ▪ ustalenie czy i jakie zagrożenia niesie z sobą projekt wykonania otworu w takiej ścianie, w tym prawdopodobny wpływ na strukturę całego obiektu. Ponadto określenie technologii jakiej powinni użyć projektant i wykonawca.

 • Zawilgoceń i przecieków
  ▪ zlokalizowanie ognisk zawilgoceń i przecieków, a w konsekwencji propozycja technicznych rozwiązań problemów. Sugestie dotyczące napraw i późniejszej pielęgnacji miejsc zagrożonych.

 • Mykologiczna
  ▪ ustalenie czy w jakimś fragmencie obiektu, ewentualnie pomieszczeniu, pojawiają się grzyby i oczywiście jaki mają wpływ na własności struktury obiektu teraz lub w dalszej perspektywie, a przede wszystkim jakie jest zagrożenia dla zdrowia osób w takich miejscach funkcjonujących.

ETAPY WYKONANIA EKSPERTYZY


Po otrzymaniu zamówienia kompetentny rzeczoznawca budowlany skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu dokonania wizji lokalnej. Stanowi ona obligatoryjną podstawę określenia stanu rzeczywistego. W czasie audytu ekspert przeprowadzi wszystkie konieczne pomiary. W zależności od typu zleconej Ekspertyzy Budowlanej wykona prace odkrywkowe i przeprowadzi niezbędne specjalistyczne testy. Wówczas opracowane będzie dla Zleceniodawcy skrupulatne omówienie to znaczy Ekspertyza Budowlana, w której ocena eksperta budowlanego będzie wzbogacona o rezultaty doświadczeń wraz ze wskazaniem odpowiednich norm budowlanych. Taką ekspertyzę wykonujemy dla Zleceniodawcy w postaci dokumentacji tradycyjnej oraz w edycji online.


Mamy bardzo elastyczne podejście. Kiedy Zleceniodawca tego oczekuje możemy zjawić się na wizji lokalnej najpóźniej na drugi dzień. Na opracowanie Ekspertyzy Budowlanej będziemy potrzebowali od 5 do 10 dni roboczych co oczywiście jest uzależnione od poziomu wieloaspektowość zlecenia i realizowanych doświadczeń (trzeba na przykład brać pod uwagę fakt, że na wyniki z laboratorium oczekujemy nawet do 14 dni).


Nasze Ekspertyzy Budowlane zawierają (w zależności od zlecenia): • Opinię techniczną czyli wnikliwą analizę statusu technicznego obiektu ewentualnie określonej jego część

  ▪ Dokładne badania, praktycznie w każdym przypadku także laboratoryjne,
  ▪ Prace odkrywkowe w celu właściwego zdiagnozowania genezy źródła,
  ▪ Profesjonalne narzędzia za pomocą których dokonujemy ekspertyz,

 • Ocenę projektu budowlanego
 • Sugestie bogatej palety rozstrzygnięć czy reperacji
 • Przygotowujemy wstępne kosztorysy renowacji i napraw.

KOSZT EKSPERTYZY BUDOWLANEJ


Nigdy nie uda się stworzyć twardego cennika przygotowania Ekspertyzy Budowlanej bowiem i rozmiar i funkcje analizowanego obiektu mogą być diametralnie różne. Jest to jednak co najmniej wydatek 1000 zł. Preferujemy w tym względzie kontakt bezpośredni. Wówczas już przy wstępnej konsultacji Zleceniodawca otrzyma prognozowany koszt omawianej Ekspertyzy Budowlanej.Ekspertyza budowlana ŁódźEkspertyza budowlanaPrzeglądy budynków półroczne, roczne, pięcioletnie


INNE ARTYKUŁY


Rzeczoznawca budowlany
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY EKSPERTYZY, OPINIE, OCENY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI


Czytaj więcej...
Interpretacje prawne, kwalifikacje prawne, postępowania podatkowe
Odpowiedzialność Kierownika Budowy: Kluczowe Aspekty w Procesie Budowlanym ?


Czytaj więcej...
Przeglądy budynków
Bezpieczeństwo Domu od Podstaw


Czytaj więcej...


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.