Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

Rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski

Biegły sądowy

Rzeczoznawca Budowlany Bielsko Biała

Rzeczoznawca Budowlany Bielsko Biała


Ekspertyzy budowlane

Jakie rodzaje budynków może poddać ocenie Rzeczoznawca Budowlany?

Rzeczoznawca Budowlany jest uprawniony do oceny stanu konstrukcji, instalacji, a także oceny stanu technicznego budynków po remontach czy modernizacjach różnego rodzaju budynków, w tym mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, a także budynków specjalnego przeznaczenia, takich jak te historyczne, czy też przemysłowe. Rzeczoznawca Budowlany może również oceniać budynki w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu. Pełny zakres obowiązków Rzeczoznawcy Budowlanego, działającego na terenie Bielsko-Białej lub innych miast, to:

  • Ocena techniczna budynków: Rzeczoznawca Budowlany jest uprawniony do oceny stanu technicznego budynków, w tym oceny stanu konstrukcji, instalacji, a także oceny stanu technicznego budynków po remontach czy modernizacjach.
  • Doradztwo techniczne: Rzeczoznawca Budowlany może udzielać doradztwa technicznego w zakresie projektowania, budowy, remontów czy modernizacji budynków.
  • Ocena szkód budowlanych: Specjalista jest uprawniony do oceny szkód budowlanych, w tym oceny szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, awarii technicznych, a także oceny szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego projektowania czy wykonawstwa.
  • Ekspertyzy: Rzeczoznawca Budowlany może wykonywać ekspertyzy, opinie i oceny techniczne dla celów procesów sądowych, ubezpieczeniowych, administracyjnych czy inwestycyjnych.
  • Nadzór budowlany: Fachowiec budowlany jest uprawniony do pełnienia funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy nadzoru autorskiego.

Opinie sądowe a ekspertyzy - czym się różnią?

Ekspertyza i opinia sądowa to dwa różne rodzaje dokumentów, które zawierają opinie specjalisty w danej dziedzinie, jednak różnią się one pod względem celu i sposobu ich przygotowania. Ekspertyza to dokument, który zawiera opinię na temat konkretnego zagadnienia, wykonany na potrzeby stron w procesie cywilnym, administracyjnym czy karnym. Jest przygotowywana na podstawie dostarczonych materiałów, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy itp. Ekspertyza jest przygotowywana z zachowaniem poufności. Opinia sądowa z kolei to dokument przygotowywany na potrzeby postępowania sądowego, w którym specjalista występuje jako świadek biegły. Jest przygotowywana na podstawie badań i analiz przeprowadzonych przez rzeczoznawcę budowlanego, a także na podstawie przesłuchania specjalisty przez sąd. Różnica między tymi dokumentami polega głównie na tym, że ekspertyza jest przygotowywana na potrzeby stron, a opinia sądowa na potrzeby sądu. Warto też wiedzieć, że opinia sądowa jest przygotowywana przez specjalistów, którzy spełniają wymogi kwalifikacyjne określone przez sąd, natomiast ekspertyza może być przygotowywana przez specjalistów z różnych dziedzin.

Rzeczoznawca budowlany KrakówEkspertyzy budowlane WarszawaBiegły sądowy rzeczoznawca budowlany


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /