Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski

Biegły sądowy

Rzeczoznawca Budowlany Lublin

Rzeczoznawca Budowlany Lublin


Rzeczoznawca budowlany Szczecin

Czy Rzeczoznawca budowlany może wykonać przegląd okresowy?

Zgodnie z prawem budowlanym, właściciel bądź zarządca domu jednorodzinnego jest zobowiązany do przeprowadzania okresowego przeglądu budynku. Sprawdzanie stanu technicznego budynku mieszkalnego musi odbywać się co pięć lat, co roku, a w niektórych przypadkach co pół roku. Zajmuje się tym Rzeczoznawca Budowlany. Warto mieć na uwadze, że zignorowanie obowiązku może wiązać się z karą grzywny. Rzeczoznawca Budowlany Lublin sprawdza stan domu również wtedy, gdy doszło do uszkodzenia jego i znajdujących się w nim instalacji. Doraźna interwencja jest zalecana przede wszystkim wtedy, gdy ma się do czynienia z czynnikami zewnętrznymi i zjawiskami pogodowymi, które mogą doprowadzić lub doprowadziły do uszkodzenia konstrukcji budynku bądź jego fragmentu. Mowa m.in. o pożarach, wyładowaniach atmosferycznych, powodziach, dużych opadach deszczu, silnych wiatrach, wstrząsach sejsmicznych czy też zjawiskach lodowych na zbiornikach wodnych. Rzeczoznawca Budowlany wskaże kontakt z właściwą osobą, do której należy się zgłosić planując przegląd okresowy budynku.


Co sprawdza się na okresowym przeglądzie budynków?

W trakcie corocznego przeglądu technicznego Rzeczoznawca Budowlany sprawdza ogólny stan budynku i jego części. Przygotowuje opinię techniczną na podstawie oględzin domu, weryfikuje stan i przydatność zamontowanych w nim instalacji oraz osprzętu. Co roku należy sprawdzić instalację gazową, elektryczną, a także przewody wentylacyjne i kominowe. Osoba dokonująca przeglądu ocenia ogólną stabilność budynku, nośność konstrukcji (przede wszystkim ścian) i weryfikuje stan części takich jak ściany nośne i działowe, fundamenty, podpiwniczenie oraz elewacja. Wnioski opisywane są w ekspertyzie budowlanej. Podczas przeglądu wykonywanego co pięć lat Rzeczoznawca Budowlany Lublin sprawdza ogólny stan techniczny. Dzięki temu można zapobiec wystąpieniu groźnych usterek, awarii, a nawet stwarzających zagrożenie życia katastrof budowlanych. W trakcie pięcioletniego przeglądu technicznego sprawdza się również ogólny stan techniczny budynku oraz estetykę domu, w tym elewację. Jeśli chodzi o przeglądy doraźne, należy sprawdzić, czy żadna usterka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia osób zamieszkujących dane miejsce. Rzeczoznawca budowlany wydaje oficjalne ekspertyzy i analizy, na których podstawie można podejmować działania w zakresie budowy, jak również może brać udział jako doradca i opiniodawca w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany WarszawaEkspertyza budowlana RzeszówPrzeglądy budynków


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /