Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany

Biegły sądowy

Rzeczoznawca Budowlany LublinCzy Rzeczoznawca budowlany może wykonać przegląd okresowy?

Zgodnie z prawem budowlanym, właściciel bądź zarządca domu jednorodzinnego jest zobowiązany do przeprowadzania okresowego przeglądu budynku. Sprawdzanie stanu technicznego budynku mieszkalnego musi odbywać się co pięć lat, co roku, a w niektórych przypadkach co pół roku. Zajmuje się tym Rzeczoznawca budowlany . Warto mieć na uwadze, że zignorowanie obowiązku może wiązać się z karą grzywny. Rzeczoznawca budowlany Lublin sprawdza stan domu również wtedy, gdy doszło do uszkodzenia jego i znajdujących się w nim instalacji. Doraźna interwencja jest zalecana przede wszystkim wtedy, gdy ma się do czynienia z czynnikami zewnętrznymi i zjawiskami pogodowymi, które mogą doprowadzić lub doprowadziły do uszkodzenia konstrukcji budynku bądź jego fragmentu. Mowa m.in. o pożarach, wyładowaniach atmosferycznych, powodziach, dużych opadach deszczu, silnych wiatrach, wstrząsach sejsmicznych czy też zjawiskach lodowych na zbiornikach wodnych. Rzeczoznawca budowlany wskaże kontakt z właściwą osobą, do której należy się zgłosić planując przegląd okresowy budynku.


Co sprawdza się na okresowym przeglądzie budynków?

W trakcie corocznego przeglądu technicznego Rzeczoznawca budowlany sprawdza ogólny stan budynku i jego części. Przygotowuje opinię techniczną na podstawie oględzin domu, weryfikuje stan i przydatność zamontowanych w nim instalacji oraz osprzętu. Co roku należy sprawdzić instalację gazową, elektryczną, a także przewody wentylacyjne i kominowe. Osoba dokonująca przeglądu ocenia ogólną stabilność budynku, nośność konstrukcji (przede wszystkim ścian) i weryfikuje stan części takich jak ściany nośne i działowe, fundamenty, podpiwniczenie oraz elewacja. Wnioski opisywane są w Ekspertyzie budowlanej . Podczas przeglądu wykonywanego co pięć lat Rzeczoznawca budowlany Lublin sprawdza ogólny stan techniczny. Dzięki temu można zapobiec wystąpieniu groźnych usterek, awarii, a nawet stwarzających zagrożenie życia katastrof budowlanych. W trakcie pięcioletniego przeglądu technicznego sprawdza się również ogólny stan techniczny budynku oraz estetykę domu, w tym elewację. Jeśli chodzi o przeglądy doraźne, należy sprawdzić, czy żadna usterka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia osób zamieszkujących dane miejsce. Rzeczoznawca budowlany wydaje oficjalne Ekspertyzy budowlane i analizy, na których podstawie można podejmować działania w zakresie budowy, jak również może brać udział jako doradca i opiniodawca w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany OpoleEkspertyza budowlana OpoleEkspertyza budowlana Bydgoszcz


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.