Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Gdańsk

Biegły sądowy

opinie sądowe i przedsądowe (budownictwo oraz BHP i wypadki w budownictwie)


Rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie jest niezależnym podmiotem, który dzięki dużemu doświadczeniu twórcy i autora rzeczoznawcy z zakresu budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, a także wiedzy prawnej przygotowuje opinie i ekspertyzy budowlane dla:

Jako biegły sądowy do spraw, biegły ad-hoc dr inż. Przemysław Stawiarski występuje dla Sądów i Prokuratur oraz policji okręgów w całej Polsce to jest:

W dziedzinie budownictwo (sprawy cywilne, sprawy gospodarcze, sprawy karne, postępowania przygotowawcze dla Policji, Prokuratur):

 • stan techniczny, zużycie, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych, wypadki budowlane i katastrofy budowlane,
 • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych,
 • prawa budowlanego i przepisów związanyc,
 • wykonawstwa, technologii i robót budowlanych,
 • wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontroli technicznej,
 • nadzoru budowlanego,
 • obiektów i konstrukcji budowlanych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

W dziedzinie bezpieczeństwo i higiena pracy (sprawy cywilne, sprawy karne, postępowania przygotowawcze dla Policji, Prokuratur):

 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
 • badania odpowiedzialności w budownictwie z art. 155, 156, 163, 164, 220, 231, 296 kodeksu karnego i art. 90, 91, 91a Ustawy Prawo Budowlane (odpowiedzialności karnej w budownictwie).

Nadto ekspertyzy budowlane, opinie sądowe, opinie techniczne dla Sądów, Prokuratur, Policji, a także podmiotów gospodarczych i osób prywatnych z szeroko pojętego budownictwa, w tym:

a. budownictwo:


 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - prawidłowość wykonania robót budowlanych,
 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - prawidłowość wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,
 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - prawidłowość wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),
 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - zgodność wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - zabezpieczenie materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - ocena stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - analiza przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych,
 • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - analiza błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
 1. bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
 2. Ekspertyza budowlana, opinia techniczna, opinia sądowa - koreferaty opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,

Odrębną gałęzią opiniodawstwa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysław Stawiarskiego jest badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie, w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Szczegółowy zakres jest przedstawiony na stronach internetowych www.opiniesadowe.pl.

Przeczytaj artykuł: Rzeczoznawca budowlany w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego


W przypadku zainteresowania usługami biegłego budowlanego, rzeczoznawcy sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie ekspertz budowlanych, opinii technicznych, opinii przedsądowych i sądowych, proszę o kontakt telefoniczny 603 324 300 lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.

Rzeczoznawca budowlany LublinEkspertyza budowlana RzeszówEkspertyza budowlana Lublin


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.